درباره ما

شرکت بیمه نوین به عنوان هجدهمین شرکت بیمه در کشور جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۳۸۴/۱۰/۲۰ تحت شماره ۲۶۳۴۶۱ در اداره ثبت شرکت‌های تهران به ثبت رسیده و پس از اخذ مجوز فعالیت از بیمه مرکزی ایران (به شماره ۳۰۸۸۱ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۱۴) فعالیت خود را آغاز نموده است

در همین راستا شرکت نمایندگی حقوقی نسیم آتیه سازان کیمیا به عنوان اولین نماینده حقوقی شرکت بیمه نوین در استان فارس در تاریخ1396/11/18 تحت شماره48039دراداره ثبت شرکتهای شیراز به ثبت رسیده و در ابتدای سال1397 کارخودرا رسما آغاز نمود