کسب رتبه هشتم کشور در سال۱۳۹۸

کسب رتبه هشتم کشور در سال۱۳۹۸

شرکت نسیم آتیه سازان کیمیا جز ۱۰ نماینده برترشرکت بیمه نوین در سال۱۳۹۸ قرارگرفت

  • تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۶
  • تعداد بازدید: ۶۱۴

شرکت نسیم آتیه سازان کیمیا درسال 1398 با داشتن شبکه فروش منظم و کار آمد تونست جر 10 نماینده برتر شرکت بیمه نوین در سال 1398 قرارگیرد